“Supreme Court rejected the appeal of serving life sentence Marta Herda” – article from June 1, 2018 on londynek.net (in Polish language)

Supreme Court rejected the appeal of serving life sentence Marta Herda”

S±d Najwy¿szy odrzuci³ apelacjê odsiaduj±cej do¿ywocie Marty Herdy

Source: londynek.net/wiadomosci/article?jdnews_id=51995

Article on Londynek.net

Parents of Polish woman sentenced for life published a letter from Pope Francis.

Rodzice Polki skazanej na do¿ywocie opublikowali list od papie¿a Franciszka

List od papieża Franciszka oraz nagranie wideo Marty Herdy czytającej książeczkę dla dzieci opublikowali w ostatnich dniach rodzice Polki skazanej na

Source: londynek.net/wiadomosci/Rodzice Polki skazanej na dozywocie opublikowali list od papieza Franciszka wiadomosci news,/wiadomosci/article?jdnews_id=47590